Problemy behawioralne

Kokcydioza u królików domowych

Kokcydioza, inaczej eimerioza, to choroba szeroko rozpowszechniona w populacji królików domowych, hodowlanych oraz dziko żyjących. Szacuje się, że wskaźnik zarażenia kokcydiami w populacji królików na całym świecie waha się od 64-100%. Chorobę wywołuje pierwotniak z...

Ciąża fizjologiczna królika domowego

Samica królika osiąga dojrzałość płciową w wieku ok 4-6 miesięcy. U samic występuje owulacja indukowana, co oznacza, że jajeczkowanie rozpoczyna się po akcie płciowym. Podczas takiego cyklu zostaje uwolnione ciałko żółte. Gdy dojdzie do...

Ciąża urojona (rzekoma) u królików domowych

Ciąża urojona u królików domowych występuje u niekastrowanych samic. Jest to stan, w którym bez zapłodnienia dochodzi w organizmie do takich zmian fizycznych, psychicznych oraz endokrynnych, jak w przypadku ciąży prawdziwej. Podczas ciąży urojonej ciało...

Zachowania stereotypowe (stereotypie) u królików domowych

Stereotypie u królików domowych to powtarzalne, pozornie bezsensowne zachowania, niecharakterystyczne dla przyjętego dla danego gatunku wzorca. Nie podlegają świadomej kontroli. Są odpowiedzią na zaburzenie dobrostanu zwierzęcia i często stanowią przedsionek do poważniejszych zaburzeń psychicznych. ...